Forlagssentralen AS personvernserklæring

Hva slags informasjon vi samler inn og hvorfor

Forlagssentralen AS (heretter Forlagssentralen) behandler personopplysninger om våre besøkende og de som henvender seg til oss. Nedenfor finner du en beskrivelse av hvilke opplysninger vi behandler, hva vi gjør med dem og hvordan ditt personvern ivaretas. Hensikten er at du som er registrert hos oss, skal være trygg på at Forlagssentralen ivaretar ditt personvern.

Kontakt

Behandlingsansvarlig er:

Forlagssentralen AS (org.nr. 929344472) ved administerende direktør.

Addresse: Snipetjerneveien 12, 1405 Langhus

Kundesupport: ordre@forlagssentralen.no

Personvernombud: personvernombud@gyldendal.no

Har du spørsmål til hvordan Forlagssentralen behandler dine personopplysninger eller trenger hjelp til å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte vårt personvernombud.

Dine rettigheter

Har du personopplysninger registrert hos oss har du rett til å få innsyn i dine opplysninger, og rett til å få korrigert eller slettet opplysninger vi har om deg. Du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Har du et særskilt behov for å få behandlingen stanset har du rett til å protestere mot behandlingen. Dersom du skulle ønske det, har du anledning til å motta utvalgte data i et digitalt format eller få dem overført til andre virksomheter. Hvis behandling av dine personopplysninger baseres på samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du har i tillegg alltid rett til å klage forhold inn til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regelverk: www.datatilsynet.no.

Styremedlemmer

Forlagssentralen behandler opplysninger om nåværende og tidligere styremedlemmer. Som tidligere styremedlem har vi i enkelte tilfeller behov for å kunne kontakte deg etter avsluttet styreverv for Forlagssentralen, og beholder derfor kontaktinformasjon. Denne behandlingen er basert på berettiget interesse.

Forlagssentralen har en egen personvernerklæring for styremedlemmer.

Jobbsøkere og ansatte

Når du søker på jobb hos oss behandler vi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, CV og andre opplysninger vi trenger for å kunne vurdere søknaden din. Personopplysningene dine vil slettes senest innen to år, og for åpne søknader vil personopplysninger slettes senest innen 12 måneder. Behandlingen av personopplysninger tilknyttet jobbsøkere er basert på samtykke.

Forlagssentralen har en egen personvernerklæring for ansatte.

Representanter for leverandører, samarbeidspartnere og andre

Vi samler inn og behandler kontaktinformasjon om kontaktpersoner for å kunne etterleve kontraktsforpliktelser overfor våre leverandører og samarbeidspartnere. Behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av avtale.

Direkte henvendelser

Dersom du henvender deg til oss via telefon eller e-post, vil vi ta vare på opplysningene du oppgir om deg selv sammen med informasjon om bakgrunnen for henvendelsen. Vi ber om at du begrenser informasjonen til det som er nødvendig for at vi skal kunne adressere og behandle henvendelsen din. Behandlingen av personopplysninger tilknyttet direkte henvendelser er basert på samtykke.

Besøk på Forlagssentralen

Besøker du oss på Forlagssentralen behandler vi informasjon som navn, selskap, hvem du besøker hos oss og tidspunkt for besøk. Dette gjøres med hensyn til sikkerhet og baseres på Forlagssentralens berettigede interesse.

Varighet av behandlingen

Vi behandler opplysninger så lenge vi har forpliktelser som følge av inngåtte avtaler eller så lenge det er annet lovlig grunnlag for det. Deretter vil dine opplysninger bli slettet eller anonymisert. Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for.
Du kan når som helst be oss om å slette de personopplysningene Forlagssentralen har tilknyttet deg. Dette gjør du ved å kontakte kundesupport. Vi vil innhente gyldig ID fra deg for å kunne være sikre på at du er rette person.

Behandling av anonymiserte data

Data som er blitt registrert, som for eksempel henvendelser til kundesenter eller klikkdata, vil kunne bli anonymisert og brukt til å kjøre analyser og lage statistikker over for eksempel bruksmønster. Bruken av anonymiserte data vil kunne skje på tvers av selskaper som er eid av Forlagssentralen AS.

Opplysningenes kvalitete

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte. Forlagssentralen kan oppdatere opplysningene ved hjelp av offentlig tilgjengelige registre, for eksempel dersom du har glemt å oppdatere din adresse ved flytting. Skulle opplysninger være feilaktige, irrelevante eller ufullstendige, ber vi deg om å kontakte kundesupport.

Deling av personligopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjon.

Forlagssentralen bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss, blant annet for å utføre IT-tjenester. I slike tilfeller inngår vi databehandleravtaler for å sikre at opplysningene behandles i overenstemmelse med gjeldende regelverk og våre retningslinjer. Våre leverandører gis aldri adgang til å foreta behandlinger til andre formål enn vi selv har.

Dersom våre leverandører har virksomhet utenfor EU/EØS-området vil Forlagssentralen sørge for at det foreligger gyldig grunnlag for overføring som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av dine personopplysninger.

Konfidensialitet og sikkerhet

Informasjonssikkerhet er en viktig del av personvernet. Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, kopiering, modifisering eller avhending. For å sikre oss at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte, er antall ansatte med tilgang begrenset til det som anses saklig og nødvendig.

Endringer

Forlagssentralen forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdatere denne personvernerklæringen. Alle endringer gjelder fra den dato den endrede/oppdaterte personvernerklæringen publiseres på nettsidene våre. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som samles inn etter at oppdatert personvernerklæring er publisert.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 13.12.2023

Logo forlagssentralen

Adresse

Forlagssentralen AS
Snipetjernveien 12, Langhus

Postadresse

Postboks 20, 1402 Ski

Ta kontakt

ordre@forlagssentralen.no64 91 95 70

Org.nr. 929 344 472

@ 2023 Forlagssentralen. All Rights reserved. By Gyldendal ASA.