Bærekraft

I Forlagssentralen skal vi ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine behov. Vi mener at det er et felles ansvar å redusere negativ påvirkning på miljø og samfunn gjennom drift og produksjon.

Forlagssentralen ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2012 og har gjennomført fire resertifiseringer etter det, den siste i januar 2024.

De neste årene skal vi ta enda bedre bærekraftige valg i Forlagssentralen!

FN sine 17 bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Forlagssentralen har utarbeidet sine handlingsplaner på bærekraft med utgangspunkt i fire av FNs bærekraftsmål.

Disse er 1) Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 2) Ansvarlig forbruk og produksjon, 3) Mindre ulikhet og 4) God utdanning

Våre fokusområder fremover er blant annet best mulig tilpasset emballasje, effektiv transport, minimere restavfallet vårt og minimere energiforbruket. I tillegg skal vi jobbe proaktivt med sykefravær og HMS.

I 2021 ble Forlagssentralen AS heleid av Gyldendal ASA.

Bærekraft er en naturlig del av Gyldendals samfunnsoppdrag og er direkte koblet til konsernets langsiktige verdiskapning.

Gyldendal ASA er medlem av Etisk Handel Norge og det forplikter til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det forventes at leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Du kan lese mer om Gyldendals redegjørelse til åpenhetsloven her; Bærekraft | Gyldendal (gyldendalasa.no).

Bærekraft bilde FS
Logo forlagssentralen

Adresse

Forlagssentralen AS
Snipetjernveien 12, Langhus

Postadresse

Postboks 20, 1402 Ski

Ta kontakt

ordre@forlagssentralen.no64 91 95 70

Org.nr. 929 344 472

@ 2023 Forlagssentralen. All Rights reserved. By Gyldendal ASA.