Nøkkeltall

Forlagssentralen utfører distribusjons- og logistikktjenester for ca. 200 forlag og vareiere.
På vegne av våre oppdragsgivere leverer vi bøker og andre varer til bokhandlere og andre forhandlere av bøker.
Forlagssentralen leverer også varer til privatkunder og bedrifter og er Bokklubbens logistikkleverandør.

Forlagssentralen har i dag ca. 100 ansatte og holder til på Regnbuen industriområde på Langhus.
Hvert år distribuerer vi omlag 10 millioner bøker til forhandlere på vegne av forlagene og 3 millioner bøker til sluttkunder. Vi har til enhver tid om lag 17 millioner bøker tilgjengelig på lager fordelt på ca. 25.000 titler. På en vanlig dag ekspederer vi ca.55.000 bøker fordelt på mer enn 4.500 titler. 

Anlegget på Langhus er et av de mest moderne distribusjonssentre for bøker i Europa og er tilpasset fremtidens distribusjonsmønster. Det er tilrettelagt for sendinger både til forhandler og sluttkunder og det er lagt stor vekt på bruk av høyteknologi og effektive operasjoner. 
Det nye forretningssystemet, som er utviklet i SAP, er integrert med et helautomatisk logistikkanlegg levert av Swisslog. Samlet gir disse systemene god funksjonell bredde og vi leverer de logistikk- og rapporteringstjenester bokbransjen har behov for. 

Anlegget har en daglig kapasitet på 12.100 leveranser, 33.000 ekspedisjonslinjer, 74.000 eksemplarer og 37.200 bøker/artikler.

Logistikkanlegget er på 14.500 m2 og fordeler seg på:

  • Høylager på 4.500 m2 med 30.000 palleplasser og 5 helautomatiske kraner.
  • Plukklageret på 2.600 m2 med 80.000 plukkasser og 16 plukkstasjoner der alle titler/artikler plukkes direkte i forsendelseskartong. 
  • Ekspedisjonsområde på 3.000 m2.
  • Sorteringsanlegg med 10 sorteringsrenner for små og store postpakker og 6 sorteringsrenner for kartonger. 
  • 32 stasjoner for plukk fra pall til etterfylling av plastkasser eller til direkte forsendelse i kartong. 
  • Manuelt lager er på 1.150 m2 spesielt tilpasset andre varer enn typiske bokprodukter.
  • En messaninetasje på 1.600 m2 som rommer maskiner for automatisk kartongreising og forsegling av ferdigpakkede kartonger, samt 2 maskiner for automatisk pakking av brevpakker.
  • Et kontorbygg  på 1.600 m2 over 2 etasjer med kontorer, kontorlandskap og kantine.