Forlagssentralen ANS
fs_forsidebilde

Forlagssentralen ANS er Norges største bokdistributør og leverer logistikk- og rapporteringstjenester til bokbransjen. Forlagssentralen har en strategisk viktig funksjon, både som distributør av bøker fra forlag til forhandlere og sluttkunder, og som forvalter av ordrefunksjon og kontantstrøm mellom forlag og forhandlere

 

- vi skal levere tjenester som bidrar til merverdi i verdikjeden og gir grunnlag for økt boksalg for kundene våre

- Gjennom dialog og langsiktig samarbeid med kundene vil vi utvikle nyttige og økonimisk gode tjenester

- Vi skal være en bidragsyter til kultur- og kunnskapsformidling i Norge

 

"Vi bringer bøkene"

   

miljøfyrtårn