Kontakt oss

 

Direkte innvalg/epost adresse:

Kundesenter:  64 91 95 70 - ordre@forlagssentralen.no

Grunndata:  64 91 95 60 - grunndata@forlagssentralen.no

Økonomi:  64 91 94 35 / 64 91 94 76 (purring, kontoutdrag etc.) - okonomiavdelingen@forlagssentralen.no

Lønn:  64 91 94 22 / 64 91 94 23

Driftsleder ekspedisjon:  64 91 94 45 - driftsledere@forlagssentralen.no

Varemottak:  64 91 95 10 - varemottak@forlagssentralen.no

 

Forlagssentralen ledes av Einar J. Einarsson og består av 3 seksjoner.

Adm. direktør

 

Navn: Einar J. Einarsson
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: Mobil: 48 12 10 10

Drift og Marked

Drift er ansvarlig for mottak, registrering og lagring av alle innkomne varer. De plukker og pakker for ekspedering til forhandler og sluttkunde, og for transport fram til disse. Mottak og registrering av retur er også et viktig område. Marked er kontaktpunktet mellom kundene og Forlagssentralen, og har ansvaret for alle ordre, analyser og rapporter, produksjonsplanlegging samt våre ordre- og styringssystemer.

Navn: Heidi Lier Wisløff
Tittel: Direktør Drift og Marked
Telefon: Mobil 99 32 29 93
Navn: Dina Haukebø
Tittel: Driftssjef Sluttkundelogistikk
Telefon: Mobil 90 68 11 46
Navn: Ingar Nilsen
Tittel: Driftssjef Forhandlerlogistikk, Varemottak og Retur
Telefon: Mobil 41 21 35 49
Navn: Stine Bye
Tittel: Avdelingsleder Kundesenter
Telefon: Mobil 91 16 01 61
Navn: Kristin Mortensen
Tittel: Avdelingsleder Analyse
Telefon: Mobil 98 23 69 87

Økonomi og Regnskapstjenester

er delt i to: Controlling som har ansvaret for rapportering av økonomiske data internt, til styret/eierne samt myndighetene, økonomiske analyser, utarbeidelse av prognoser, budsjetter, lønnsomhetsvurderinger og likviditetsstyring.Regnskap har ansvaret for registrering og bokføring av bilag, reskontrobehandling for forlag og bokhandlere, innbetalinger, utbetalinger, lønn, innberetning av offentlige avgifter og utarbeidelse av regnskap.
Navn: Ronny Wiker
Tittel: Direktør Økonomi
Telefon: Mobil 48 89 80 05
Navn: Anne Karin Moldestad Egeli
Tittel: Regnskapssjef
Telefon: Mobil 48 04 78 36

Administrasjon

Administrasjonsseksjonen består av avdelingene HR (Personal), Utvikling og Helpdesk, Teknisk Drift og Grunndata.
Navn: Tor Nygaard
Tittel: Direktør Administrasjon
Telefon: Mobil 91 54 93 11
Navn: Tine Hjelmerud Thorsen
Tittel: HR-manager
Telefon: Mobil 97 04 17 80
Navn: Paul Wagner
Tittel: Avdelingsleder Utvikling og Helpdesk
Navn: Alice Sveen
Tittel: Avdelingsleder Grunndata
Telefon: Mobil 91 82 65 81
Navn: Morten Lauritzen
Tittel: Avdelingsleder Teknisk Drift
Telefon: Mobil 98 85 23 88