Tjenester

Forlagssentralen leverer tjenester innen lagring, distribusjon og transaksjonshåndetring for forlag til forhandlere og sluttkunder. En nærmere presentasjon av tjenestene finner du nedenfor.